Årsmøtevedtak om skifte av strømstolper og ledning

Årsmøtevedtak om skifte av strømstolper og ledning

Publisert av Rune Engesbak den 25.03.24.

Vi viser til et stort ønske om informasjon vedrørende årsmøtevedtak om skifte av strømstolper og ledningsnett.

Se vedlagt informasjonsskriv fra Fuglevikkomiteen og Hovedstyret.

Årsmøtevedtak om skifte av strømstoler og ledningsnett.pdf