Leder: Kent Sogn, 90615533, ke-sogn@online.no

Sekretær/kasserer: Geir Iversen

Medlem: Frode Karlsen, 95827270