Oslo Caravan Club, OS CAR, ble etablert i 1972.

Formålet til klubben er å drive camping plasser. Klubben har idag rundt 470 medlemmer, og driver Fuglevik camping og Skei caravan. 

Medlemskap koster kr. 300,- pr år.

Medlemmer får da tilgang til å ligge på campingplasser som OS CAR disponerer. 

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.