Oslo Caravan Club, OS CAR, ble etablert i 31.12.1972 med første driftsår 1973.

Formålet til klubben er å drive camping plasser. Klubben har idag rundt 490 medlemmer, og driver Fuglevik camping og Skei caravan. 

Medlemskap koster kr. 500,- pr år.

Medlemmer får da tilgang til å ligge på campingplasser som OS CAR disponerer. 

[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.