Leder: Tom Windvik

Medlem: Mona Møllhaug

Medlem: Pia Fagerstedt