Leder: Rune Engesbak, 92612704

Medlem: Tom Windvik

Medlem: Michelle Krinnan