Oslo Caravan Club
Postadresse

Postboks 96 Bryn
0611 OSLO

Org.nr.

990 481 407

Kontakt oss gjerne på villy.mydland@gmail.com

Hovedstyre:

Leder: Rune Engesbak, t. 926 12 704 

Sekretær: Villy Mydland, t. 413 97 990

Kasserer: Knut Normann-Larsen, t. 901 82 186