Oslo Caravan Club
Postadresse

Postboks 96 Bryn
0611 OSLO

Org.nr.

990 481 407

Kontakt oss gjerne på jan@skytteseter.no

Hovedstyre:

Leder: Rune Engesbak, t. 926 12 704 

Nestleder/sekretær: Jan Roger Skyttesæter, t. 913 22 280

Kasserer: Knut Normann-Larsen, t. 901 82 186