Oslo Caravan Club, OS CAR, ble etablert i 1972.


Formålet til klubben er å drive camping plasser. 

 Klubben har idag rundt 470 medlemmer og driver Skei Caravan og Fuglevik Camping. 

Medlemsprisen er kr. 300.

Medlemmer får da tilgang til å ligge på campingplasser som OS CAR disponerer.