Oslo Caravan Club, OS CAR, ble etablert i 31.12.1972 med første driftsår 1973.

Formålet til klubben er å drive camping plasser. Klubben har idag rundt 470 medlemmer, og driver Fuglevik camping og Skei caravan. 

Medlemskap koster kr. 300,- pr år.

Medlemmer får da tilgang til å ligge på campingplasser som OS CAR disponerer. 

Medlemskontingent 2023

Medlemskontingent 2023

Ved en inkurie har det kommet to forskjellige forfallsdatoer på utsendte medlemskontingent for 2023. RIKTIG dato er 15.01.23 Mvh Knut Norman-Larsen

Les mer
[VEILEDNING] Aktuelle tema og linker. F.eks. til Sponsorer eller Grasrot.