Bytte av strømstolper på Fuglevik

Bytte av strømstolper på Fuglevik

Bytte av strømstolper på Fuglevik.

Tilstede på møtet: Egil Larsen, Kai Torp, Erland Engen og Knut Norman-Larsen.

 

Lørdag 27 april hadde vi et møte vedr utskifting av strømstolper på Fuglevik. Dette grunnet vedtak som ble fattet på årsmøte 12. mars 2024. 

 

Saken ble gjennomgått og vi har kommet frem til at vi venter med bytte ut strømstolper og ledningsnett på Fuglevik Camping. 

 

Grunnen til dette er:

 

-Dagens kontrakt med Grunneier og OsCar utløper i november 2030.

-Moss Elektro har sjekket 18 strømstolper uten feil. Jording er innenfor de oppgitte referanseverdier.

-Vi foreslår å opprette en spareavtale fra 2025 på NOK kr: 2000,- pr år. Disse pengene skal øremerkes nye strømstolper og nytt el-anlegg på plassen. Er det noen som fraflytter plassen før jobben er utført får de tilbakebetalt den oppsparte summen. Ny leietaker skal innbetale det som er oppspart. Dette kommer som egen sak på årsmøtet 2025.

-Vedlikeholdsutgifter av strømstolper og El-anlegg frem til alt blir byttet ut blir tatt av budsjettet til Fuglevik.