Info fra Moss kommune

Publisert av Knut Norman-Larsen den 11.06.20.
Melding fra Moss kommune:
Vi har i dag mottatt resultatene fra prøvene vi tok ut den 9 og 10.6.20 på det kommunale drikkevannsnettet i berørt område.
Alle prøvene viser god kvalitet på drikkevannet og kokevarselet vi sendte ut 9.6.20 kan dermed oppheves!
Vi beklager ulempene dette har medført.
Mvh Moss kommune
Les mer om hva du kan gjøre for å sikre god drikkevannskvalitet på vannet ditt når du mottar varsel fra oss på våre nettsider: