Informasjon fra Valgkomiteen

Publisert av Rune Engesbak den 03.08.23.

Valgkomiteen jobber hele året med å kartlegge kandidater til vervene i klubben.

Har du lyst til å ta et verv, eller du kanskje kjenner noen som ønsker et verv, ta kontakt med valgkomiteen.

Valgkomiteen sender sin innstilling til hovedstyret innen 31.12.23.

De som er på valg ved årsmøtet 2024:

Hovedstyret:

Nestleder/sekretær: Jan Roger Skyttesæter

Fuglevikkomiteen:

Kasserer May Irene Høidal
Medlem Morten Kristiansen    Gått av i 2023 erstattet av Ole Jonny Johansen
Medlem Carl Fredrik Solberg

Skeikomiteen: Kasserer Roger Hansen

Varamedlemmer velges for 1 år 

Hovedstyre: Jarle Andre Skarseth
Skei: Tom Bergstrøm
Fuglevik: Kai Eriksen

Lovkomiteen:

Leder: Tom Windvik
Medlem: Mona Møllhaug
Medlem: Pia Fagerstedt, har trukket seg fra komiteen

Revisor: Ekstra / vara ny fra 2024

Valgkomiteen:

Skei: Tore Syversen