Informasjon fra hovedstyret OsCar

Publisert av Knut Norman-Larsen den 19.02.21.

Utsettelse av årsmøte 2021 – Oslo Caravan Club OSCAR 

Hovedstyret valgte å utsette årsmøte, grunnet nasjonale og kommunale bestemmelser om antall personer som kan samles i et lokale. Valgkomiteen har fremmet forslag til tillitsvalgte i komiteer og styret. Klubben er avhengig av kontinuerlig drift og nye tillitsvalgte er å betrakte som konstituerte til vi kan avholde ordinært årsmøte. 

Hovedstyret håper situasjonen med Covid 19 forbedrer seg, slik at årsmøtet kan avholdes på vanlig måte.