Informasjon fra hovedstyret OsCar

Publisert av Knut Norman-Larsen den 08.02.21. Oppdatert 13.02.21.

Informasjon fra hovedstyret vedrørende innbetaling av medlemskontingent, plassleie og strøm.

 

Medlemskontingent har forfall 15 januar hvert år. (Fuglevik og Skei)

Plassleie har forfall 20 april, 20 juli og 20 oktober. (Fuglevik)

Strøm har forfall 20 juni og 20 november. (Fuglevik)

Av 433 medlemmer i OsCar var det 96 medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten ved forfall 15 februar 2021.

Hovedstyret viser til vedtekter 

§ 12   Medlemskontingent:

Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og gjelder for påfølgende år.  Krav om medlemskontingent skal utsendes innen 15. desember foregående år.  

Medlemskontingent for 2021 ble sendt ut på mail og pr post 06.12.20 og er på NOK 300,-

§ 13.1 Medlemmenes forhold:

Medlemmene plikter å betale sin kontingent forskuddsvis innen 15. januar.  Utmelding må skje skriftlig til styret.  Hvis et medlem etter 2 purringer ikke betaler sin kontingent innen 15. april, strykes medlemskapet, og all opparbeidet ansiennitet blir strøket.  Strøkne medlemmer kan ikke søke nytt medlemskap før etter 3 år.

Det skal kreves kr 50,- i purregebyr.

Vedrørende kontrakt på Fugelvik.

Leien fastsettes på årsmøte til Oslo Caravanclub OsCar ved godkjenning av budsjett. Leien deles opp i 3 rater. Komiteen fastsetter innbetalingsdatoene og summene. Leien skal betales til forfall. Ved manglende betaling vil strømmen bli frakoblet 30 dager etter forfall.

Dersom leien ikke betales innen 60 dager etter forfall, vedtar medlemmet utkastelse fra campingplassen uten rett til søksmål. Plassen vil i så fall bli frigjort for andre medlemmer, og fordeles etter gjeldenende vedtekter. Denne kontrakten er gjeldende for de som har signert pr 08.02.21. Komiteen på Fuglevik vil påse at alle har signert denne i løpet av 2021.

 

Knut Norman-Larsen

Kasserer hovedstyret