Protokoll fra årsmøtet 2023

Publisert av Rune Engesbak den 21.03.23. Oppdatert 10.05.23.

Hei alle medlemmer i Oslo Caravanclub OsCar.

 

Her er protokollen fra årsmøtet i 2023.

Svar på spørsmålene om regnskapstall vil bli lagt ut her så fort vi har det klart.

Oppdaterte vedtekter og plassreglement vil bli lagt ut når dette er klart.

Etterlyste opplysninger fra årsmøtet:

Totalt utestående 31.12.22. var 31.271,-

Konto 7102 div honorar er honorar for hjelp med strømprogrammet.

Protokoll årsmøte 2023.pdf