Referat fra informasjonsmøte 4.7.20 - Fuglevik

Publisert av Michelle Krinnan den 11.07.20.

Referat fra informasjonsmøte 4.7.2020 på trekanten, Fuglevik camping

 

TILSYN FRA MOSS KOMMUNE, MILJØRETTET HELSEVERN 3.7.2020

 

Kommunen bekrefter at vi har gode rutiner på:

 • Smitteverntiltak
 • Vedlikehold av dusjhoder og vannkraner og riktig temperatur på varmtvannsberedere når det gjelder forebygging av Legionella
 • Brannvern – jevnlig kontroll av brannslukningsapparater og mange apparater plassert rundt på plassen
 • Håndtering av kloakk
 • Kontroll av elektrisk anlegg
 • Skadedyrkontroll
 • Søppelhåndtering/-sortering

 

Men vi vil få avvik på at disse rutinene ikke er dokumentert skriftlig i en internkontroll-perm.

 

Smitteverntiltak - generelt:

 • Biblioteket inne på dametoalettet må fjernes
 • Plakater om smittevern på henges opp på alle fellesrom
 • Renholdet må økes (nytt tiltak fra kommunen)
 • Regelen om 1 meters avstand gjelder fremdeles (mellom husstand)
 • Regelen om at personer med forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme gjelder
 • Personer som av ulike grunner (f.eks. utenlandsreise) er i karantene skal ikke oppholde seg på plassen

 

Smitteverntiltak sommerfest:

 • Benkebordene vil bli plassert ut med 1 meters mellomrom
 • 1 husstand pr bord
 • Partytelt – kun tak vil bli satt opp (+ 1 vegg hvis været er dårlig)
 • Mat vil bli servert til bordet
 • Fuglevikkomiteen er ansvarlig for å holde oversikt (med navn) over deltakere (beboere og gjester) av hensyn til mulighet for smittesporing.

 

Annet

Vi tok opp utfordringen med tømming av søppelkasser rundt på plassen – støtten fra kommunen er fjernet.

Utplassering av badebøyer

 

Også denne gangen var det godt oppmøte og vi rett på dugnad da møtet var avsluttet.

 

Fuglevikkomitèen