Referat fra informasjonsmøte 6.6.20 - Fuglevik

Publisert av Michelle Krinnan den 11.07.20.

 

 

Referat fra informasjonsmøte 6. juni 2020 på trekanten, Fuglevik Camping

 

Det var godt frammøte til informasjonsmøte og dugnad.

 

Leder ønsket velkommen.

 

Det ble gjennomført ett minutt stillhet for å minnes de som har gått bort det siste året.

 

Leder presenterte Fuglevikkomiteen. Nytt medlem er Grim Johansen. Lars Enger ble takket av med en gave fra alle oss på plassen.

 

I 2021 vil leien øke med ca kr. 1.000,- da leien til klosteret har steget betraktelig.

 

Nede ved stranden står det mange gamle tilhengere. Eiere må merke disse med navn og telefonnummer. Umerkede hengere vil bli fjernet.

 

Sideveier er gruset med subbus. Beboere ved disse veiene må rake utover slik at hjulspor blir fylt opp.

 

Det kom spørsmål om pris på vinterstrøm som noen mente var for høy. Vi har lagt på ca 10 øre pr. KHW for å dekke noe av bruken på servicebyggene om vinteren.

 

Etter møtet gikk vi rett på dugnad.

 

Fuglevikkomitèen