Sommerfest Fuglevik 2020

Publisert av Rune Engesbak den 05.07.20.
På vegne av styret har jeg fått i oppdrag om å informere om at det kun er de som har meldt seg på sommerfesten som har adgang, også etter maten er ferdig. Dette etter pålegg fra Moss kommune.