Valg av revisor og retting fra valg på årsmøtet.

Publisert av Rune Engesbak den 01.11.22. Oppdatert 29.11.22.

På årsmøtet ble Morten Kristiansen og Carl Fredrik Solberg valgt for 2 år, men i protokollen ble det ført opp kun 1 år. Dette er nå rettet.

Det ble ikke valgt revisor på årsmøtet, men hovedstyret ser et behov for en revisjon av regnskapene. Hovedstyret har vedtatt at medlem Torill Marthinsen er revisor frem til årsmøtet 2023.